Home » Disclaimer e-mail

Disclaimer e-mail

De informatie in dit emailbericht en eventuele bijlagen kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht onbedoeld ontvangt of niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit direct aan de afzender te melden. Verder verzoeken wij u in dat geval dit emailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.
 
Zovie is een handelsnaam van Stichting Zovie, gevestigd te Roosendaal en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53034562. Op haar dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarden kunt u hier lezen.