12 augustus 2021

Meldingsplicht per 1 januari 2022 voor alle zorgaanbieders

" alt=""/>

Afgelopen juli nam de Eerste Kamer de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) aan. De Wtza vervangt per 1 januari 2022 de huidige Wtzi.

De Wtza introduceert een meldplicht voor zorgaanbieders die zorg verlenen op grond van de Wkkgz en jeugdhulp op grond van de Jeugdwet (waaronder zzp-ers). Het doel van de Wtza is om alle zorgaanbieders beter in beeld te krijgen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Wat betekent deze wet voor zzp’ers in de zorg.

Ingangsdatum: de wet gaat in op 1 januari 2022.

Wie moet zich aanmelden?
Nieuwe én bestaande zorgaanbieders dienen zich te melden. Deze ‘meldingsplicht’ is iets anders dan de ‘vergunningsplicht’. De nieuwe wet bepaalt dat zzp’ers zich wel zullen moeten melden, maar de meesten niet voor een vergunning in aanmerking komen. Alle zzp’ers, ook zzp’ers die uitsluitend als onderaannemer actief zijn, dienen zich te melden. Nieuwe zorgaanbieders (ook zzp’ers) dienen zich te melden voordat zij starten met zorgverlening. Bestaande zorgaanbieders (ook zzp’ers) dienen zich binnen zes maanden na inwerkingtreding van de Wtza te melden bij IGJ, dus uiterlijk 1-7-2022. De vergunningsplicht van de Wtza geldt alleen als je met 10 zorgverleners of meer zorg verleent, of er sprake is van medisch specialistische zorg. Wel kan er sprake zijn van een uitbreiding van de vergunningsplicht (tijdelijk) bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Dit betekent dat het mogelijk wordt dat binnen bepaalde sectoren kleinschalige zorgaanbieders (waaronder zzp’ers) worden verplicht om een vergunning te behalen, naast de verplichte meldplicht.

Wanneer kun je aanmelden?
Het is mogelijk om jezelf nu al kenbaar te maken bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, maar de huidige Wtzi-vragenlijst past niet helemaal bij zzp’ers in de zorg. De digitale vragenlijst met de Wtza zal naar alle waarschijnlijkheid beter aansluiten op zzp’ers.

Hoe kun je voldoen aan de Wtza?
De Wtza heeft onder meer tot doel om de bewustwording van zorgaanbieders over de (kwaliteits-)eisen waaraan de zorgverlening dient te voldoen te vergroten. Daarnaast attendeert de wet op waar jouw verantwoordelijkheden liggen. Die verantwoordelijkheden hangen samen met het werk wat je doet. Werk je als zzp-er als onderaannemer bij zorgorganisaties, dan dragen zij een deel van de verplichtingen. Werk jij voor eigen cliënten, bijvoorbeeld bij het PGB, of (niet)-gecontracteerd, dan heb jij meer verantwoordelijkheden onder de Wkkgz of Jeugdwet.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website van de rijksoverheid.

Algemeen

Zovie maakt grote stap voorwaarts

Zovie is deze maand gestart met de implementatie van een nieuw softwarepakket, waarmee de dienstverlening aan zowel opdrachtgevers als zorgprofessionals een enorme sprong vooruit gaat maken.